01-08-2013
Working in summer conditions

Below a Dutch article about working in the high temperatures these days:

De eerste hittegolf van dit jaar in Nederland is een feit. Maar wat als je met deze tropische temperaturen geen vakantie hebt en moet doorwerken?

Wanneer is het nog verantwoord om een dakraam te plaatsen, en: heb je recht op extra pauzes als je buiten werkt? Als je werkgever erop staat dat je een klus afmaakt in de hitte, kun je dit dan weigeren als het niet meer verantwoord is? De zomerse sferen roepen dit soort vragen op.

Werken in de hitte kan zorgen voor problemen. Uiteraard is dit afhankelijk van het soort werk en de plaats waar het werk uitgevoerd moet worden. Op de bouwplaats, in de fabriek, op kantoor, in de glastuinbouw: op iedere werkplek zal er specifiek gekeken moeten worden om problemen te voorkomen.

Werken bij hoge temperaturen kan gezondheidsklachten opleveren. Het risico op het krijgen van deze klachten is groter bij zwaar lichamelijk werk, zwangerschap, een slechte conditie, hoge luchtvochtigheid en zonnestraling.

De temperatuur op het werk mag niet nadelig zijn voor de gezondheid, zo staat in het Arbobesluit. De hoogte van de maximum­temperatuur wordt echter niet genoemd. Werk­gever en werknemer kunnen wel maatregelen nemen om op een verantwoorde manier te werken bij hoge temperaturen. Te denken valt hierbij aan het plaatsen van ventilators, aangepaste werktijden, extra (drink)pauzes enzovoort. Draag luchtige kleding, drink veel, bedek het hoofd bij buitenwerk, vermijd zware lichamelijke inspanning en vraag bij medische problemen de bedrijfsarts om raad.

In het Arbobesluit (artikel 6.1) worden alleen normen genoemd waar een werkomgeving aan moet voldoen, en wordt er dus geen opsomming gegeven van wat wel en niet kan. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Als het werk echt niet voorkomen kan worden, dan dient er in ieder geval bekeken te worden of het werk in de warmte echt nood­zakelijk is, dient er gezorgd te worden voor afwisselende ?werkzaamheden en moeten er persoonlijke beschermings­middelen beschikbaar gesteld te worden.

Het is aan de werkgever om met zijn werknemers afspraken te maken, over bijvoorbeeld tijdelijk andere, aangepaste werkzaamheden. Die afspraken kunnen ook met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gemaakt worden. Hierbij valt ook te denken aan een tropen­rooster. Bij individuele problemen vanwege de hitte is het raadzaam om de arboarts te raadplegen.

Bij warmte wordt het concentratie­vermogen minder en neemt de kans op ongelukken toe. In sommige functies is dit extra risico­vol. Te denken valt hierbij aan werk in het openbaar vervoer, chauffeurs en bouwplaatsmedewerkers.

Volgens de wet mag personeel het werk onderbreken als de hitte te sterk is en de werkgever geen maatregelen neemt. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van ernstig en onmiddellijk dreigend gevaar voor veiligheid en gezondheid.

Werknemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van het risico dat zij lopen als zij de hele dag in de hitte werken zonder maat­regelen te nemen. Denk aan uw gezondheid en overleg met uw werkgever over de mogelijkheden.

De auteur is medewerker communi­catie en pr bij de RMU.

Bron: Reformatorisch Dagblad 01-08-2013 

News
28
dec
2015
Wat bepaalt hoeveel je zweet?.. Read more
2
jul
2014
Dutch Soccer Team Uses Cooling Vests.. Read more
26
mar
2014
Bunch of new articles about heat stress.. Read more