Seminar Heat Stress

Terugblik: Seminar Hittebelasting & Kerntemperatuur

Op donderdag 31 oktober 2013 heeft het seminar Hittebelasting & Kerntemperatuur plaatsgevonden bij TNO te Soesterberg. Maar liefst 29 deelnemers, waaronder sportartsen, fysiotherapeuten, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en preventieadviseurs, hebben deelgenomen aan dit seminar.

Bekijk hier de foto’s!

Prof. Dr. H.A.M. (Hein) Daanen heeft een lezing gegeven over thermoregulatie en Heat Stress. Tijdens deze lezing is o.a. ingegaan op de vraag: “Wanneer is er sprake van Heat Stress?”

In de 2e lezing, door Hein Daanen en Koen Levels is gesproken over plaatsen waar Heat Stress voor komt, voorbeelden van Heat Stress onderzoek bij arbeid en sport, en de veranderende paradigma’s.

Lennart Teunissen ging in de 3e lezing verder in op verschillende meetmethoden. Er is gesproken over o.a. de definitie en standaardwaarden van kerntemperatuur. Er is een overzicht gegeven van de meetmethoden met daarbij een overzicht van de voor- en nadelen van deze methoden. De deelnemers hebben inzicht gekregen in de zaken waarop gelet moet worden bij het meten en interpreteren van kerntemperatuur.

Onderdeel van dit seminar was een praktijkdemo in de klimaatkamers van TNO. In de warme kamer is een inspanningsmeting afgenomen bij een proefpersoon, waarbij op 3 manieren een temperatuurmeting is gedaan: rectaal, via de slokdarm en met de CorTemp Temperatuurpil. In de koude kamer is een demo gehouden van de warmtebeeldcamera en speciale kleding.

Wij willen zowel de sprekers als de deelnemers hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Met elkaar kunnen wij terugkijken op een interessant en geslaagde dag!

Download hier het volledige Programma Seminar Hittebelasting & Kerntemperatuur.Laatste nieuws
28
dec
2015
Wat bepaalt hoeveel je zweet?.. Lees meer
2
jul
2014
Koelvesten helpen Oranje.. Lees meer
26
mar
2014
Nieuwe artikelen over hittestress.. Lees meer