Omgeving

De omgeving heeft een groot aandeel in het wel of niet aanwezig zijn van hittestress. Deze factoren kunnen goed gemeten worden met apparatuur van 3M. Hiermee kan de arbeidsbelasting op de arbeidsplaats goed in kaart worden gebracht. Met behulp van de gemeten parameters luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, stralingstemperatuur en natte boltemperatuur, kan de WBGT-index (wet bulb globe temperature).

De WBGT-index wordt voor situaties binnen in gebouwen en buiten in de schaduw bepaald door de natuurlijke natte-luchttemperatuur (tnw) en de globetemperatuur (tg) te meten met betrouwbare apparatuur die periodiek gekalibreerd wordt.

De natuurlijke natte-luchttemperatuur (tnw) wordt bepaald met een thermometer met een vochtig katoenen kousje eromheen, die koelt door verdamping onder invloed van luchtbeweging. Deze thermometer bootst als het ware een bezwete huid na. De globetemperatuur (tg) wordt bepaald door een thermometer met een zwarte bol eromheen, die gevoelig is voor straling.

Uit beide meetwaarden wordt de WBGT-index bepaald: WBGT = 0,7 x tnw + 0,3 x tg. Wanneer er geen constante waarde in de tijd kan worden bepaald, moet een representatief gemiddelde worden bepaald. De tijdsbasis voor de berekening is de periode van werk/rust van 1 uur die het meest representatief is voor de blootstelling aan warmte in de te onderzoeken situatie.

Daarnaast is het aan te bevelen de WBGT onder maximale externe warmtebelasting te bepalen, dat wil zeggen in de zomer, midden op de dag en als de warmteproducerende apparatuur in werking is. De metingen worden in een homogene omgeving op buikhoogte verricht. Indien de omgeving niet homogeen is, worden ook metingen verricht op hoofd- en enkelhoogte. Vervolgens wordt het gemiddelde bepaald.

Bron: ARBOCATALOGUS HEATSTRESS

Laatste nieuws
28
dec
2015
Wat bepaalt hoeveel je zweet?.. Lees meer
2
jul
2014
Koelvesten helpen Oranje.. Lees meer
26
mar
2014
Nieuwe artikelen over hittestress.. Lees meer